Repetitie en concert

applaus.....

koor in actie

Een rij sopranen....

Overleg...

Bijzonder toch....

DONATUSKERK LEERMENS

Dirigent in afzondering....

Onze secretaris in functie

Nazit in dorpshuis Leermens

plm. 1000 jaar oud

Pelstergasthuiskerk Groningen

Het orgel van de Pelstergasthuiskerk