BESTUURSLEDEN

 

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Ed van der Graaf

Penningmeester: Harry van der Heij

Bibliothecaresse: Willy Roseboom

Lid/PR: Mieneke Veenkamp